ERZURUM
BAROSU
Gezinti Bağlantılarını Atla
 
 
  
 
KasımAralıkOcak
PztSalÇarPerCumCmtPaz
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
CEPEJ-SATURN ADLİ ZAMAN YÖNETİMİ PROJESİ
Tarih: 03.09.2013 23:00:00 | Okunma Sayısı: 2182 | | |
SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZ CEPEJ-SATURN ADLİ ZAMAN YÖNETİMİ PROJESİNDE ERZURUM ADLİYESİ PİLOT ADLİYE OLARAK SEÇİLMİŞTİR. İLGİLİ PROJE İLE BİLGİ VE BELGELER DİKKATİNİZE SUNULUR. ERZURUM BAROSU


SAYGIDEĞER VATANDAŞLARIMIZ

DEĞERLİ AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZ

 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından

SATURN - ADLİ ZAMAN YÖNETİMİ PROJESİ

 kapsamında pilot adliye olarak belirlenmiştir.

 Bu projenin amacı, adil yargılamanın bir gereği olarak, makul sürede yargılanma hakkının yerine getirilmesi amacıyla, görülmekte olan davalarda, davanın türüne göre geçireceği aşamaları dikkate alarak belli bir zaman hedefi belirlemek, bu hedef çerçevesinde her bir davanın süresinde tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmek, gecikme olması halinde gecikme sebeplerini belirlemek ve bunların çözümüne yönelik gerekli tedbirler almaktır.

  Cumhuriyet Başsavcılığımıza 01 Eylül 2013 tarihinden itibaren intikal edecek olan soruşturmalar Proje kapsamında değerlendirilecek olup, dış etkenlerden veya olağanüstü sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç olmak üzere, suç türlerine göre soruşturmaların tamamlanması için öngörülen süreler aşağıda belirtilmiştir.

 Belirtilen sürelerde soruşturmaların sonuçlandırılması Cumhuriyet Başsavcılığımızca hedeflenmekte olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde siz vatandaşlarımızın ve avukat meslektaşlarımızın katkı ve desteği büyük önem arzetmektedir. Taraflardan veya vekillerinden kaynaklanan sebeplerle meydana gelen gecikmelerin makul sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, katkı ve desteğinizi esirgemeyeceğinizi umuyor ve Cumhuriyet Başsavcılığımız ile ilişkilerinizde zaman yönetimine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.

                                                                                                                   HASAN KILIÇ

                                                                                                              Cumhuriyet Başsavcı Vekili

                                                                                                                   38736

Sayın ilgili,

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından SATURN - ADLİ ZAMAN YÖNETİMİ PROJESİ kapsamında pilot mahkeme olarak belirlenmiştir.

Bu projenin amacı, adil yargılamanın bir gereği olarak makul sürede yargılanma hakkının yerine getirilmesi amacıyla, görülmekte olan davalarda, davanın türüne göre geçireceği aşamaları dikkate alarak belli bir zaman hedefi belirlemek, bu hedef çerçevesinde her bir davanın süresinde tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmek, gecikme olması halinde gecikme sebeplerini belirlemek ve bunların çözümüne yönelik gerekli tedbirler almaktır.

Cumhuriyet Başsavcılığımıza 01 Eylül 2013 tarihinden itibaren intikal edecek olan soruşturmalar Proje kapsamında değerlendirilecek olup, dış etkenlerden veya olağanüstü sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç olmak üzere, bu soruşturmanın ……. gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Belirtilen sürede soruşturmanın sonuçlandırılabilmesi ve bu hedefin gerçekleştirilmesinde sizin katkı ve desteğiniz büyük önem arzetmektedir. Taraflardan veya vekillerinden kaynaklanan sebeplerle meydana gelen gecikmelerin makul sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, katkı ve desteğinizi esirgemeyeceğinizi umuyor ve mahkememizle olan ilişkilerinizde zaman yönetimine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.

 

 

Yasin ARSLAN 40887

                                                                                                                    Cumhuriyet Savcısı
 
 

 

YARGIDA ZAMAN KONTROLÜ (CEPEJ – SATURN) PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZ ADALET DAİRESİ PİLOT BÖLGE İLAN EDİLMİŞTİR

 

Başlangıç İçin Öncelikli 15 SATURN Rehber İlkesine İlişkin

Kısa Açıklamalar

 

Planlama ve Bilgi Toplama

Rehber İlke 1

Yargılamada (Soruşturmada) işlemlerinin ne kadar zaman alacağı hem genel düzeyde (belirli dava türlerinin standart/ortalama süresinin veya belirli mahkeme türlerinin yürüttüğü işlemlerin standart/ortalama süresinin planlanması) hem de somut işlemler düzeyinde planlanmalıdır.

 

Rehber İlke 2

Yargılama (Soruşturma) sürecinin zaman yönetimi ile tarihlerin belirlenmesi veya usule ilişkin olarak atılması planlanan tüm adımların zamanlamasının hesaplanması konusunda adliye kullanıcıları ile irtibat kurulmalıdır.

 

Müdahale

Rehber İlke 3

Adli zaman çizelgelerine ilişkin standartlar veya hedeflerden sapmalar olduğunun fark edilmesi veya sapmalar olacağının öngörülmesi halinde, bu sapmaların nedenlerini ortadan kaldırmak adına derhal harekete geçilmelidir.

 

Rehber İlke 4

Toplam yargılama (Soruşturma) süresi nedeniyle kişilerin makul bir zaman zarfında yargılanma haklarının ihlal edilmesine yol açabilecek davalara özel ihtimam gösterilmelidir.

 

Rehber İlke 5

Yargılama (Soruşturma) esnasında herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmediği sürelerin (bekleme zamanı) çok uzun olmasını önlemek adına izleme yapılmalı ve bu tür uzun sürelerin söz konusu olması halinde işlemlerin hızlandırılması ve gecikmenin telafi edilmesi için özel çaba gösterilmelidir.

 

Bilgilerin Toplanması

Rehber İlke 6

Mahkemeler, yargılamanın önemli basamaklarına ilişkin bilgileri toplamalı ve bu basamaklar arasında geçen süreyi kayıt altına almalıdır. İzlenen bu basamaklar çerçevesinde Zaman Yönetim Kontrol Listesinin Dördüncü Göstergesi işlenmelidir.

Rehber İlke 7

Toplanan bilgiler, çalışmalarında kullanmak üzere mahkemelere (Cumhuriyet Savcılıklarına), hakimlere 8Cumhuriyet Savcılarına) ve adaletin yönetiminden sorumlu olan merkezi makamlara temin edilmelidir. Bilgiler uygun formatta olmak kaydıyla taraflar ve kamuoyuyla da paylaşılmalıdır.

 

Sürekli Analiz

Rehber İlke 8

Toplanan tüm bilgiler sürekli olarak analiz edilmeli ve performansın izlenmesi ve geliştirilmesi alanında kullanılmalıdır.

 

Rehber İlke 9

Analizlerin sonuçlarına ilişkin en az yılda bir kez olmak kaydıyla periyodik raporlar hazırlanmalı ve bu raporlarda uygun tavsiyelere yer verilmelidir.

 

Saptanan Hedefler

Rehber İlke 10

Daha üst düzeyde (ulusal, bölgesel) belirlenen standart ve hedeflerin yanı sıra, bireysel olarak mahkemeler düzeyinde de özel hedefler belirlenmelidir. Bu hedeflerin belirlenmesi sürecine aktif şekilde önderlik etmeleri veya katılmaları adına, mahkemelere gereken yetki ve bağımsızlık tanınmalıdır.

 

Rehber İlke 11

Hedefler amaçların açık tanımını içermeli ve ulaşılabilir olmalıdır. Hedefler yayımlanmalı ve periyodik olarak yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır.

 

Rehber İlke 12

Hedefler, mahkemenin (Cumhuriyet Savcılığının) performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Hedeflere ulaşılamaması halinde, durumun telafi edilmesi adına somut adımlar atılmalı ve eylemler gerçekleştirilmedir.

 

 

 

Kriz Yönetimi

Rehber İlke 13

Mahkeme (Cumhuriyet Savcılığı) düzeyinde belirlenmiş olan hedeflerden önemli derecede sapma olması halinde, sorunun nedeninin hızlı ve yeterli şekilde ele alınmasına yönelik özel araçlar mevcut olmalıdır.

 

 

Taraflar ve Avukatlarla Zamanlama Konusunda Anlaşılması

Rehber İlke 14

Mümkünse hakim (Cumhuriyet Savcısı) , usule ilişkin takvim konusunda tüm taraflarla anlaşmaya varmaya çalışmalıdır. Bu çerçevede, kendisine gereken nitelikteki adli personel (katip) ve bilgi teknolojileri temin edilmelidir.

 

Rehber İlke 15

Üzerinde anlaşmaya varılan takvime mümkün mertebe sadık kalınmalı ve sapmalar önemli gerekçesi olan nedenlerle sınırlı kalmalıdır. Esasen,önceden belirlenmiş olan sürenin uzatılması yalnızca tüm tarafların kabul etmesi veya adaletin menfaatinin gerektirmesi halinde mümkün olmalıdır.

 

PİLOT MAHKEMELER:
 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesi

Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Erzurum İş Mahkemesi

16.12.2017 Cumartesi