Atatürk
TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ
Tarih: 18.11.2022| Okunma Sayısı: 17445

ERZURUM BAROSU 2021 YILI İÇİN

 

AVUKAT İŞSAHİBİ ARASINDA TAVSİYE EDİLEN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

A-SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Mirasçılık Belgesinin Alınması

3.750,00 TL

2

Kayyım ve Veraset Davaları

15.625,00 TL

3

Tahliye Davaları

15.625,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i

4

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

15.625,00 TL

5

Paydaşlığın Giderilmesi Davaları

24.375,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u

6

Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar

20.000,00 TL

7

Mirasta Defter Tutulması

17.625,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Kira Bedelinin Tespiti Davaları

Davacı vekili için 19.000,00 TL’ den az olmamak üzere artışa yıllık kira

bedelinin %15’i davalı vekilliği için 16.000,00 TL

9

Tespit İstemleri

12.375,00 TL

10

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

17.625,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11

Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi

6.750,00 TL

12

Vesayet ve Kayyım Davaları

20.375,00 TL

13

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

20.375,00 TL

 

B-AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Tenfiz

28.000,00 TL

2

Evlat Edinme Davası

20.375,00 TL

3

Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması

20.375,00 TL

4

Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.)

11.625,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları

24.375,00 TL

 

 

6

Boşanma Davaları:

Anlaşmalı Boşanma Davaları . Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli oşanma davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 

14.375,00 TL

33.250,00 TL

33.250,00 TL’den az olmamak üzere

dava değerinin %10’i

7

Nafaka Davaları

13.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %20’i

8

Ailenin Karonmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

9.500,00 TL

 

C-ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi,

Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları

18.375,00 TL

2

Terkin ve Mirasta İade Davaları

31.250,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15’i

3

Vasiyetnamenin İptali Davaları

27.250,00 TL

4

El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar

23.375,00 TL

5

Tapu İptali ve Tescil Davaları

39.375,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6

Önalım (Şufa) Davaları

25.625,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Ecrimisil Davaları

15.625,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları

19.625,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

9

Bedel Artırımı Davaları

19.625,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Tespit İstemleri

15.625,00 TL

11

Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar

30.625,00 TL

12

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar

30.625,00 TL

13

Tenfiz ve Tanıma Davaları

27.250,00 TL

14

Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları

19.625,00 TL

15

Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.)

27.625,00 TL

 

D-FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Delil Tespit Davası

13.125,00 TL

2

Tedbir Talepli Delil Davası

23.000,00 TL

3

YİDK Karar İptali Davası

15.375,00 TL

4

Hükümsüzlük Davası

30.625,00 TL

5

Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası

34.250,00 TL

6

Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası

39.375,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Şikayet ve Takibi

23.000,00 TL

8

Müdahil Vekilliği

23.000,00 TL

9

Sanık Vekilliği

41.625,00 TL

 

E-İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

 

1

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

23.000,00 TL

2

İstihkak Davaları

18.000,00 TL

3

İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)

15.625,00 TL

4

Tasarrufun İptali Davaları

23.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

5

İhalenin Feshi Davaları

Taşınır Mal İhlalleri Taşınmaz Mal İhlalleri

15.625,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

21.000,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 

6

İcra Takipleri

Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri

 

İş Sahibinden Alacağın %15'i


 

 

Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri

15.625,00 TL

7

Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

15.625,00TL

 

F-İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

 

1

İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları

 

12.625,00 TL

Duruşmasız

Duruşmalı

21.125,00 TL

 

2

İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları

 

27.625,00 TL

Duruşmasız

Duruşmalı

33.625,00 TL

3

4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular

14.625,00 TL

 

4

Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar

 

30.125,00 TL

Duruşmasız

Duruşmalı

36.125,00 TL

 

5

Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin

 

38.625,00 TL

Duruşmasız

Duruşmalı

46.250,00 TL

6

Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti

18.375,00 TL

 

G-TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar

13.125,00 TL

2

Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler

8.375,00 TL

 

H- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

 

1

1 Ağır Ceza Mahkemesi

Sanık Vekilliği Müdahil / Müşteki Vekilliği

 

57.750,00 TL

28.625,00 TL

 

2

Asliye Ceza Mahkemesi

Sanık Vekilliği

Müdahil / Müşteki Vekilliği

 

20.500,00 TL

12.650,00 TL

3

Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği

7.075,00 TL

4

Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler

10.875,00 TL

5

Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar

19.625,00 TL

 

I-İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar

19,625,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

2

Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar

20.125,00 TL

 

İ-ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

 

1

Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler

76.625,00 TL

2

Bireysel Başvuru Duruşmalı

Duruşmasız

43.750,00 TL

30.625,00 TL

3

Diğer İşler

43.750,00 TL

 

J-DİĞER DAVA VE İŞLER

 

 

1

Büroda Sözlü Danışma

4.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15

dakikalık süre için 600,00 TL eklenir.)

2

Yazılı Danışma

8.000,00 TL

3

Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma

5.625,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15

dakikalık süre için 600,00 TL eklenir.)

4

İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme

5.500,00 TL

 

 

5

Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma Anlaşma Olması Halinde

 

 

 

Anlaşma Olmaması Halinde

 

  1. Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i
  2. Konusu para veya para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede belirlenmiş ücret,

8.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15

dakikalık süre için 240,00 TL eklenir.)

6

Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme

6.750,00 TL

7

Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme

14.000,00 TL

8

Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme

34.250,00 TL

9

Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme

23.000,00 TL

 

10

Yargıtay’da Duruşmaya Katılma

Hukuk

Ceza

 

30.750,00 TL

37.750,00 TL

 

11

İstinaf Mahkemeleri

  1. Bir duruşması olan işlerde
  2. Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

 

11.375,00 TL

 

22.375,00 TL

12

Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler İçin

23.125,00 TL

13

Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme

40.425,00 TL

 

Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)

 


 

 

14

Sermaye Şirketleri (A.Ş.) Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) Kooperatifler

 

26.375,00 TL

20.000,00 TL

12.375,00 TL

14.750,00 TL

15

Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık

25.500,00 TL

16

Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutalarak)

13.875,00 TL

17

Sayıştay’da Görülen Davalar

23.375,00 TL

18

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

66.625,00 TL

19

Şirket Pay Devri

15.000,00 TL

20

Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri

41.625,00 TL

21

Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri

11.000,00 TL

22

Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri

16.000,00 TL

23

Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti

11.250,00 TL

 


ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Şubat 2023><<
Şubat 2023
 PSÇPCCP
6303112345
76789101112
813141516171819
920212223242526
10272812345
116789101112

03.02.2023
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.