Atatürk
10 SORUDA STAJ KREDİSİ
Tarih: 13.04.2011 | Okunma Sayısı: 21476

SORU 1-) Staj Kredisinden kimler yararlanır, süresi nedir?

YANIT : Staj Kredisinden, staj yapan stajyer başvuru tarihinden itibaren staj süresince yararlanır.

SORU 2-) Staj Kredisinin miktarı nedir?

YANIT : Bu yıl için staj süresince aylık kredi miktarı 650,- TL ‘dır. İkişer aylık peşin taksitlerle ödeme yapılmaktadır.

SORU 3-) Staj Kredisinin faizi nedir?

YANIT : Staj kredisinin faizi (Yönetim Kurulu Kararı ile) basit faiz olup, muacceliyet tarihinde bir defada hesaplanmak üzere %10 ‘dur.

ÖRNEĞİN : 12 aylık staj süresince 7.800,- TL Kredi kullanan stajyer muacceliyet tarihinde hesaplanacak faizi 780,- TL olacaktır.

SORU 4-) Muacceliyet tarihi nedir?

YANIT : (Yönetmeliğin 16. ve 17. maddeleri hariç) Staj bitim tarihinden itibaren 24 ay sonraki tarihtir.

SORU 5-) Erken ödeme mümkün müdür? /yatırılacak hesap no.

YANIT : Kredinin erken geri ödenmesi mümkündür. Muacceliyet tarihinden önce yapılan geri ödemeler için faiz ödenmeyecek olup Halk Bankası şubelerinden KUTA sistemiyle tahsis no. belirtilmek suretiyle yatırılabilir ya da EFT yapılması halinde T. Halk Bankası Yenişehir şubesindeki 16000056 no.lu TBB staj kredi hesabımıza yatırılabilir.

SORU 6-) Kredi ödemesi nasıl yapılacaktır?

YANIT : Kredi ödemeleri, T.B.B. ‘ce stajyer avukat adına açılacak hesaba intikal ettirilir. Bankaca çıkarılan ATM kartları sayesinde Türkiye ‘nin her yerinden hesap kullanılabilir.

SORU 7-) Kredi için belgeleri nereden temin edebiliriz?

YANIT : Barolar Birliğince bastırılan belgeleri stajyer avukatlar barolarından temin edebilirler.

SORU 8 -) Staj Kredi Talebi Tanıtım ve Mali Durum Bildirimini doldurmak zorunlu mudur?

YANIT : Bu bildirimin tam ve doğru olarak doldurulması zorunludur.

SORU 9-) Kredi için kefil gerekmekte midir?

YANIT : Staj kredisi için 1 kefil gerekmektedir.

SORU 10-) Muacceliyet tarihinden sonra geri ödemeler ne şekilde olacaktır?

YANIT : Muacceliyet tarihinde hesaplanan faizle birlikte kredi kullanım süresine paralel olarak taksitlendirilerek geri ödenecektir.

 


STAJ KREDİ SÖZLEŞMESİNİ GÖRMEK VE YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ETKİNLİK TAKVİMİ

20.07.2024
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.