Atatürk
Bağlantılar
Tarih: 13.04.2011 | Okunma Sayısı: 14257

YÜKSEK YARGI ORGANLARI

Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

BAKANLIKLAR

TC. Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Orman Bakanlığı
Savunma Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurmay Başkanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Yüksek Öğretim Kurumu
Sayıştay
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Merkez Bankası
Rekabet Kurumu
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Sermaye Piyasasi Kurumu
Diyanet Isleri Baskanligi
Yüksek Denetleme Kurulu Baskanligi
Devlet Personel Baskanligi
Atom Enerjisi Kurumu Baskanligi
Devlet Tiyatrolari
ADALET BAKANLIGI ADLI SICIL ve ISTATISTIK
EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Devlet Istatistik Enstitüsü
Devlet Planlama Teskilati
Milli Kütüphane
Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü
Milli Istihbarat Teskilati
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Emekli Sandigi Gov.tr
Sosyal Sigortalar Kurumu
Bankacilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu
Bag-Kur Genel Müdürlügü
Adalet Bakanligi
Adli Tıp Kurumu
Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meyd. İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
İçişleri Bak. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şb. Bşk.
İnternet Üst Kurulu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
ÖSYM
Polis Akademisi
Kamu İhale Kurumu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Polis Akademisi
PTT Genel Müdürlüğü
Türkiye Noterler Birliği
Türk Patent Enstitüsü
TC: Yükseköğretim Kurumu
TÜBİTAK
Türk Standartları Enstitüsü
Milli Emlak Mevzuatı E-Kütüphane

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği’nin Ana Sunucusu

EUROPA

Avrupa Birliği’nin Kurumları

Avrupa Parlamentosu
Avrupa Birliği Konseyi
Avrupa Komisyonu
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Avrupa Sayıştayı
Ekonomik ve Sosyal Komite
Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Para Enstitüsü

AB-Türkiye İlişkileri Üzerine Linkler

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği
Dış İşleri Bakanlığı
TBMM
Avrupa Birliği Antlaşması
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
KOSGEB AB Merkezi
Ankara Üni. Avrupa Toplulukları Araş. Uyg. Merkezi
ODTÜ Center for European Studies
AB Haber -Brüksel’den haberler

HUKUK FAKÜLTELERİ

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Erzurum)
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniveritesi Hukuk Fakültesi
Çankaya Üniveritesi Hukuk Fakültesi
Başkent Üniveritesi Hukuk Fakültesi
Atılılm Üniveritesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi

ULUSLARARASI HUKUK KURUMLARI VE
YABANCI BAROLAR

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC)
Uluslararası Adalet Divanı (ICJ)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (ECHR)
Avrupa Hukuk Akademisi (ERA)
Avrupa Birliği Baroları ve Hukuk Cemiyetleri (CCBE)
Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (European Law Students’ Association( ELSA)
Avrupa Kadın Avukatlar Birliği European Women Lawyers Association (EWLA)
Uluslararası Barolar Birliği(IBA)

BAROLAR

Amerikan Barolar Birliği (ABA)
Avusturya/ Österreichische Rechtsanwaltskammertag
Almanya/Deutscher AnwaltVerein (DAV)
Belçika/ Ordre des Barreaux francophones et germanophone
Danimarka/ Advokatsamfundet
Finlandiya/ Finnish Bar Association
Fransa/ Barreau de Paris
Fransa/Association française des Avocats Conseils d’entreprise
Fransa/Confédération Nationale des Avocats
Hollanda/ Nederlandes Orde van Advocaten
İngiltere/ The General Council of the Bar
İngiltere/Law Society of England and Wales
İngiltere/The Law Society of Scotland
İzlanda/ Icelandic Bar Association
İrlanda/ The Law Society of Ireland
İrlanda/ Bar Council of Ireland
İsveç/Sveriges Advokatsamfund
İspanya/ Consejo General de la Abogacía Española
İtalya/ Consiglio Nazionale Forense
İtalya/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma
İtalya/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Napoli
Norveç/ Norwegian Bar Association
Portekiz/ Ordem dos Advogados
Yunanistan /Athens Bar Association
Hırvatistan/ Hrvatska odvjetnicka komora
Çek Cumhuriyeti/Czech Bar Association
Estonya/ Estonian Bar Association
Polonya /Polish Bar Association
Makedonya/Makedonya Bar Association
Slovakya/ Slovak Bar Association
Romanya /Romanian Bar Association
İsviçre/ Fédération Suisse des Avocats
Japonya Barolar Birliği Federasyonu /Japan Federation of Bars Associations (JFBA)

İNSAN HAKLARI

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi
Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi
Office of The High Commissioner For Human Rights
Organisation For Security And Cooperation In Europe
Un High Commissioner For Refugees
Uluslararası Af Örgütü-Amnesty International-Turkey
Council of Europe Commissioner for Human Rights
Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights-OHCHR
African Commission on Human and Peoples’ Rights
Court of Justice of the European Communities
International Court of Justice
International Criminal Court
International Criminal Tribunal for Rwanda
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Türkiye’ de İnsan Hakları Kuruluşları/ Human Rights Institutions in Turkey

Amnesty International Turkey / Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Ankara University Women’s Studies Center / Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Association for Liberal thinking/ Liberal Düşünce Topluluğu
Association for Solidarity with Asylum Seekers and Immigrants / Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
Children Foundation/ Çocuk Vakfı
Flying Brom/ Uçan Süpürge
Helsinki Citizens Assembly / Helsinki Yurttaşlar Derneği
History Association/Tarih Vakfı
Human Rights Association / İnsan Hakları Derneği
Human Rights Foundation of Turkey / Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Human Rights Joint Platform / İnsan Hakları Ortak Platformu
Human Rights Law Research Center/İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
Marmara University Human Rights Center / Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi
METU Gender and Women’s Studies Graduate Programme / ODTÜ Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Organization for Human Rights and Solidarity for Oppressed People/ MAZLUMDER
Organization of Patient and Patients’ Relatives’ Rights / Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Prime Ministry- Human Rights Presidency / T. C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
Social Democracy Foundation/sosyal demokrasi vakfı
The Physically Disabled Supporting Association / Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği
Turkish Bar Association/ Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Turkish Democracy Foundation / Türk Demokrasi Vakfı
Turkish Medical Association / Türk Tabipleri Birliği
Umut Foundation / Umut Vakfı
University of Istanbul Centre for Research and Practice in Human Rights Law / İstanbul Üniversitesi İnsan Haklari Hukuku Araştirma Ve Uygulama Merkezi
Women for Women’s Human Rights-New Ways/ Kadının İnsan Hakları-Yeni Cözümler Vakfı
Women’s Library and Information Centre / Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi
Youth Reautonomy Foundation of Turkey / Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşları/ International Human Rights Institutions

African Commission on Human and Peoples’ Rights
Albanian Centre for Human Rights
American Civil Liberties Union
Amnesty International (AI)
Asian Human Rights Commission
Association For the Prevention of Torture
Bulgarian Helsinki Committee
Canadian Human Rights Tribunal
Center for Democracy and Technology
Council of Europe
Equal Treatment Commission, The Netherlands
European Court of Human Rights
European Court of Justice
Human Rights NGO’s by Yahoo
Human Rights Watch
Inter-American Court of Human Rights
International Action Center
International Court of Arbitration (ICA)
International Court of Justice (ICJ)
International Criminal Court (Rome Statute)
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
International Helsinki Federation for Human Rights, Austria
International Federation for Human Rights
International Rehabilitation Council for Torture Victims
International Service of Human Rights
NGO Coalition for an International Criminal Court
Nongovernmental Organisations and Activists
Organization of African Unity
Permanent Court of Arbitration (PCA)
Statewatch Database: Monitoring the State and Civil Liberties in the European Union
The Equality Authority, Ireland
United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)
United Nations High Commission for Refugees
World Organisation Against Torture

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Birleşmiş Milletler
Avrupa Konseyi
Avrupa Birliği
NATO
Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Ticaret Merkezi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü(OSCE)
Ekonomik Gelişme ve İşbirliği Örgütü (OECD)
Dünya Fikri Mülkiyet Hakkı Organizasyonu (WIPO)
Dünya Bankası

GAZETELER VE HABER AJANSLARI

Anadolu Ajansı
Akşam
Cumhuriyet
Dünya
Hürriyet
Milliyet
Radikal
Sabah
Star
Halka ve Olaylara Tercüman
Dünden Bugüne Tercüman
Turkish Daily News
Türkiye
Yeni Asır
Yeni Safak
Zaman

YABANCI BASIN KURULUŞLARI

International Herald Tribune
The New York Times
The Washington Post
The Times
Financial Times
The Economist
Le Monde
Associated Press
AFP
Reuters ITAR-TASS
ANA (Athens News Agency)

ETKİNLİK TAKVİMİ

20.07.2024
AV. TALAT GÖĞEBAKAN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.