2023-2024 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN MAHKEMELERCE UYGULANMASI SIRASINDA, 14. MADDENİN BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALARINA İLİŞKİN OLARAK BİR KISIM MAHKEME UYGULAMALARINDA FARKLILIKLAR BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE, BU KONUDA OLUŞAN TEREDDÜTLERİ GİDERMEK